Oznake: poplavna ravnica


Canyon of the River Kokra in Kranj

ravnica_1

ravnica_2

ravnica_3

ravnica_4

ravnica_5

ravnica_6

ravnica_7

ravnica_8

ravnica_9

Restaurant, regulation of flood plains

authors:
Jereb in Budja arhitekti d.o.o.:
Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Sara Zorzut u.d.i.a., Tadeja Božičnik u.d.i.a.

landscape architecture:
Dart d.o.o., Tomaž Stupar u.d.i.ka., dr. Dušan Stupar u.d.i.ka.

timeline:
open competition, 1st. prize, 2009
project, 2010

client:
Municipality of Kranj