Centre for the Promotion of Science, Republic of Serbia

beograd_0

beograd_1

beograd_7

beograd_6

beograd_5

beograd_4

beograd_3

beograd_2

  • beograd_0
  • beograd_1
  • beograd_7
  • beograd_6
  • beograd_5
  • beograd_4
  • beograd_3
  • beograd_2

competition entry, 2010

Authors:
Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Sara Zorzut u.d.i.a., Petra Stojsavljević u.d.i.a., Barnko Milošević Berlič, u.d.i.a., March, Franky Antimisiaris arch, NJIT, Tadeja Božičnik u.d.i.a., Fabiano Micocci, phd. arch., Rastko Pečar štud. arh., Andrej Šeligo abs. arh.