Škofja Loka

skl_1

skl_2

skl_3

skl_4

skl_5

skl_6

skl_7

skl_8

skl_9

skl_10

  • skl_1
  • skl_2
  • skl_3
  • skl_4
  • skl_5
  • skl_6
  • skl_7
  • skl_8
  • skl_9
  • skl_10

Open public spaces of the old town Škofja Loka and regulation of both banks of the two Sora rivers, open competition, honourable mention

Authors:
Rok Jereb, u.d.i.a., Blaž Budja, u.d.i.a., Nina Majoranc, u.d.i.a., Nika Cigoj, u.d.i.ka., Mojca Balant, u.d.i.ka., dr. Aleš Mlakar, u.d.i.ka., Jan Žiher, štud. arh., Sara Zorzut, u.d.i.a., Petra Stojsavljevič, u.d.i.a., Žiga Culiberg, u.d.i.o.