Realisations

TEM Čatež

bbu_1083

bbu_1147a

bbu_0842

bbu_0861

bbu_0889

bbu_0896

bbu_0902

bbu_0917

bbu_0922

bbu_0939

bbu_0973

bbu_0877

bbu_1096

bbu_1047

bbu_1116

bbu_1100

bbu_1108

bbu_1126

bbu_1158

bbu_1166

bbu_1178

bbu_1213

bbu_1137

bbu_1037

bbu_1092

bbu_1093

aksonometrija_tem

tem_situacija

tem_tlorisi

TEM_2

img_2357

New showroom and storage facilities

Golden Pencil Award 2018
Plečnik Award Nomination 2018
BigSee Award Winner, Public and commercial architecture, 2019

client:
TEM Čatež d.d.

authors:
Jereb in Budja arhitekti d.o.o.:
 Blaž Budja u.d.i.a., Rok Jereb u.d.i.a., Nina Majoranc u.d.i.a.

landscaping: dr.Dušan Stupar

project team:
structural engineering: Stane Udovč u.d.i.g., Klemen Rezelj u.d.i.g.
HVAC: Marko Vrabec u.d.i.s., Miha Comino u.d.i.s.
electrical engineering: Mitja Lisec u.d.i.e.
traffic regulations: Irena Judež d.i.g.
signage: Žiga Culiberg u.d.o.

construction supervision: Andrej Gričar
 d.i.g.

contractors:
CGP d.d.
Mizarstvo Miklič, Bojan Miklič s.p.

area:
3800 m2

timeline:

project, 2015-17
completed, 2018

45.966078, 14.971073

Work nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019
Nomination for the Piranesi Award 2018
BigSee Award Winner, Public and commercial architecture 2019

photography: Blaž Budja

Projekt širitve tovarne TEM Čatež

Popotovanje arhitekta čez slikovite dolenjske griče se na Čatežu prične in konča z valorizacijo obstoječega. Pogledi na Zaplaz, romarsko središče nad Čatežem, so z vsakega kotička vasi uokvirjeni z oblo podobo gričevnate narave. Dve cerkvi in trije zvoniki akcentuirajo stikovanja oblin gričev in dolin. Tovarna, ki je v osemdestih letih prejšnjega stoletja zrasla na robu vasi, je generator socialnega življenja širšega okolja.
Betonska hala z upravnim vhodnim delom s fasado iz “pi” plošč je sama po sebi očarljiv paspartu nastajajočemu kompleksu. Hiša, ki vabi obiskovalca in želi velik ustroj tovarne postaviti v merilo, ki ga posameznik dojema kot še znosno relacijo do okoliškega grajenega in naravnega okolja. Novi del tovarne je povsem vkopan, dostopni trg pred razstaviščem pa povezuje oba vhoda, obstoječega in novega. Ustvarja torišče, točko, kjer obstoječi del ponikne v novega. Novi objekt je oblikovan na način odvzemanja volumna. Pretežno betonsko fasado v predelu stika z obstoječim zamenjajo kovinske lamele.
TEM Čatež je podjetje, ki temelji na odličnih medosebnih odnosih. Lastniki gradijo okolje, kjer se dobro počutje posameznika oblikuje v celoto, ki se pokaže v nadpovprečnih poslovnih dosežkih. Njihovo novo delovno okolje pa dokazuje, da lahko tudi tovarna tvori ambient po meri človeka.

As the architect travels across the picturesque knolls of Slovenija’s Dolenjska region, his journey starts and finishes with an evaluation of the present. The views of Zaplaz – a pilgrimmage center above the town of Čatež, are all framed by rounded shapes of the hilly landscape. The spots where the soft hills and valleys meet, are accentuated by two churches and three steeples. The factory, which sprouted at the edge of the village in the 1980-ies, stands as the main generator of social life for the wider area.
A precast concrete slab entry/administration hall, by itself forms a charming passe-partout to the emerging complex. Extending an invitation to the visitor, it is its ambition to bring the massive structure of the factory into a scale the individual still perceives as tolerable in relation to its environment, both built and natural. The new factory extention is fully sunk into the terrain, with the publicly-accesible plaza in front of the showroom linking the existing and the new entrance, thereby creating a field of transition, where the existing structure is submerged into the new.
The new building is formed by the subtraction of voumes. At the point of contact with the existing building, its predominantly concrete facade dematerializes into steel slats.
The company philosophy of the client – TEM Čatež, is founded on the value of quality interpersonal relationships. Therefore its owners are commited to building an environment, that enables the holistic well-being of the individual, and which in turn, is shown in the extraordinary business accomplishments.
Their new work environment shows how even a utilitarian factory buliding can grow into an enviroment made to human measure.

 

Mothers home Ljubljana

bbu_0283

bbu_0287

bbu_0278

bbu_0270

bbu_0143

bbu_0371

bbu_0359

bbu_0293

bbu_0292

bbu_0112

bbu_0317

bbu_0320

bbu_0324

bbu_0308

bbu_0281

bbu_0275

bbu_0252

bbu_0164

bbu_0169

bbu_0172

bbu_0160

bbu_0114

bbu_0477

bbu_0501

md_situacija

md_tlorisi-1

md_tlorisi-2

md_prerezi_fasade-jpg

Mothers home Ljubljana

Plečnik Award 2017
Golden Pencil Award 2017

opening: 7.11.2016

client:
Ministry of Labour, Family and Social Affairs

authors:

Jereb in Budja arhitekti d.o.o.
Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Nina Majoranc u.d.i.a.

project team:
structural engineering: Andrej Blatnik u.d.i.g./Plata d.o.o.
HVAC: Marko Mervič d.i.s./Marko Mervič s.p.
electrical engineering: Primož Poje u.d.i.e., Tomaž Vrčon el. teh./Avelis d.o.o.
traffic regulations and landscaping: Gašper Janežič v.o.k./Aspekt plus d.o.o.
signage: Žiga Culiberg u.d.o.

construction supervision:
Vinko Kralj d.i.g./Vinko Kralj s.p.

contractors:
Adaptacije vzdrževanje d.o.o.
Atlas oprema d.o.o.

area:
817 m2

timeline:
project, 2011/12
completed, 2016

+46° 4′ 12.97″, +14° 32′ 8.84″

awards

Plečnik Award 2017
Nomination for Piranesi Award 2016
Work nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2017
Golden Pencil Award 2017

photography: Blaž Budja

Materinski dom je v več pogledih posebna hiša. Njegova vsebina v sozvočju z obliko tudi naključnemu opazovalcu pove lepo zgodbo. Na meji dveh mest, stavba namreč leži tik ob glavnem mestnem pokopališču, ki ga od drugega mesta loči park, zlahka razberemo, da je moč z oblikovanjem, ki sledi funkciji, vzbuditi in negovati občutek varnosti. Tega pa njegovi stanovalci najbolj potrebujejo. Oblikovno je funkcija in zasnova hiše jasna že z zasnovo fasade. Pritličje, javni del je s cezuro ločen od nadstropja, spalnega dela. Fasadni ovoj pa objema hišo z dveh strani, z dvemi materiali, betonom, ki z uporabo deščičenega opaža pridobi krhek nagovor in sledi drugemu objemu, stekleni fasadi. Oba skrbno varujeta notranjost. Raster oken pa usmerja in skriva ter odpira poglede. Ureja potrebno komunikacijo z okolico in govori o tem, da Materinski dom ni navadna hiša. Je ustanova, ki varuje in obenem podarja toplino doma.


Mothers home is above all a home – a special one. Architecture responds strongly to its program and tells a livid story.

It can be said it is located between two cities. Situated in the residential area, next to the park bordering the main Ljubljana cemetery its design inspires sense of security and purpose. And these are two essential needs of its occupants.

The concept and the program are clearly readable on the facade. The public ground floor is separated from other more private levels with a strong caesura. And the double facade embraces the house from two sides, with two materials. Strong but delicately formed concrete speaks about safety and fragility, while the double glass facade hides and reflects. The chosen materials offer a feeling of gentle but uncompromising support and security.

The rhythm of transparency hides, reveals and communicates with the environment. It tells the story of a home: safe and warm.