2010

Centre for the Promotion of Science, Republic of Serbia

beograd_0

beograd_1

beograd_7

beograd_6

beograd_5

beograd_4

beograd_3

beograd_2

competition entry, 2010

Authors:
Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Sara Zorzut u.d.i.a., Petra Stojsavljević u.d.i.a., Barnko Milošević Berlič, u.d.i.a., March, Franky Antimisiaris arch, NJIT, Tadeja Božičnik u.d.i.a., Fabiano Micocci, phd. arch., Rastko Pečar štud. arh., Andrej Šeligo abs. arh.

Debeli Rtič

debeli_rtic_1

debeli_rtic_2

debeli_rtic_3

debeli_rtic_4

debeli_rtic_5

debeli_rtic_6

debeli_rtic_7

debeli_rtic_8

debeli_rtic_9

open competition
Center obala Debeli Rtič, 2010
2nd. prize

Authors
Jereb in Budja arhitekti d.o.o.: Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Sara Zorzut u.d.i.a., Petra Stojsavljević u.d.i.a., Tadeja Božičnik u.d.i.a., dr. Dušan Stupar u.d.i.ka.