Extra Time / Sodnikov podaljšek

sodnik_1

sodnik_2

sodnik_3

sodnik_4

sodnik_5

sodnik_6

sodnik_7

sodnik_8

sodnik_9

sodnik_10

sodnik_11

sodnik_12

sodnik_13

sodnik_14

sodnik_15

 • sodnik_1
 • sodnik_2
 • sodnik_3
 • sodnik_4
 • sodnik_5
 • sodnik_6
 • sodnik_7
 • sodnik_8
 • sodnik_9
 • sodnik_10
 • sodnik_11
 • sodnik_12
 • sodnik_13
 • sodnik_14
 • sodnik_15

Blaž Budja, 2004

Zamejeni Plečnikov artefakt Blaža Budje

Tri skupine velikih povečav originalov velikega formata, trije vsebinski sklopi prostorov:
Plečnikov stadion, suburbana okolica predvojnih modernističnih blokov z vrtovi, prostor cest in parkirišč.
Urbane razmejitve prostorov niso določene samo s horizontalnimi podolžnostmi, ampak so razmejene tudi
navzgor z odprtim sivim nebom, kjer se nič ne dogaja, ter z amorfnostjo tal: asfaltom, mivko, mrtvim zelenilom
zimskih vrtov in trato, s polstenostjo mirujočih, odmrlih barv,… prostori mirujočega časa in neba.
Zamejeni Plečnikov artefakt slovesnosti bivšega časa: bele kolonade povzdignjenega športnega duha,
stebri, simetrije hišnih blokov modernizma, vse te majhne mogočnosti so le še mogoči odčitki sedanjih generacij.
Blaž Budja, tokrat predvsem fotograf, je tu odlično dimenzioniral in rastriral čas mirovanja v prostoru tega
Plečnikovega artefakta.

—Branko Cvetkovič

Objavljeno v katalogu ob fotografski razstavi v Galeriji Kresija, september 2004. Vse pravice pridržane.


Plečnik’s Delimited Artefact, by Blaž Budja

Three groups of huge enlargements of large format originals; three content-related spaces: the stadium, the suburbansuroundings of pre-war modernist residential blocks with gardens, the space of streets and parking lots.
The urban delimitation of spaces is not defined merely by means of horizontaltransverses, but also vertically, with the open greysky, where nothing is happening, and with the amorphousness of the groin: the asphalt, the fine sand, the dead greenness of glazed loggias and lawns, with the unnaturalness of still, expiring colours,… the spaces of time and space standing still.
The delimited Plečnik artifact of the solemnity of bygone years: the white colonnades of the sublimated spirit of sport, the columns, the symmetries of the modern residential blocks – all these minor magnitudes are now just possible readings of the present generations.
Blaž Budja, this time acting above all as a photographer, has exquisitely dimensioned and treated the time of stillness within this space of this artifact of Plečnik.

Branko Cvetkovič

Published for Blaž Budja’s photo exebition at Kresija Gallery in Ljubljana, September 2004. All rights reserved.